Huisregels

Deze regels zijn onder voorbehoud. De staff van Kodama Camp behoudt zich het recht voor deze regels te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. De bezoeker dient zich bij aankomst op het terrein te melden bij de staff van Kodama Camp voor ticketcontrole. Tickets die nog niet betaald zijn, dienen ter plekke betaald te worden.
 2. De bezoeker dient bij de ticketcontrole schriftelijk akkoord te gaan met deze huisregels, voordat er toegang tot het terrein verleend kan worden.
 3. Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein van Kodama Camp.
 4. Open vuren zijn NIET toegestaan, behalve in de centrale vuurschaal onder toezicht van de staff van Kodama Camp. Dit geldt natuurlijk niet voor gaspitjes. Koken op een gaspitje is toegestaan, zolang het vuur te allen tijde in de gaten gehouden wordt.
 5. Auto’s zijn niet toegestaan op het kampeerterrein. Het is mogelijk om een auto tijdelijk bij de ingang van het parkeerterrein te zetten voor laden en lossen, maar daarna moet deze op de centrale parkeerplaats gezet worden. Parkeren is gratis.
 6. Tussen 23:00 en 9:00 moet het rustig te zijn op het partyveld en moet het volledig stil zijn op het rustveld.
 7. Bezoekers die op het partyveld willen staan, dienen een niet te grote tent mee te nemen, tenzij deze met meerdere anderen gedeeld wordt. Dit in verband met beperkte ruimte vanwege de grote tipitenten die dit jaar te huur zijn. Bij gebrek aan ruimte zullen de bezoekers met de grootste eigen tenten gevraagd worden op het rustveld te gaan staan.
 8. De bezoeker mag slechts een tent meenemen om in te slapen. Caravans, campers, partytenten, etc. zijn niet toegestaan.
 9. Er is op de velden ruimte voor maximaal 70 personen. Kort bezoek zonder overnachting door mensen zonder ticket is toegestaan, maar de staff van Kodama Camp dient altijd eerst op de hoogte gesteld te worden.
 10. Het meenemen en/of gebruiken van geluidsdragers die mogelijk overlast veroorzaken (radio’s, versterkers, muziekinstrumenten, etc.) is niet toegestaan. Kleine geluidsdragers (mobiele telefoons, kleine speakers, etc.) zijn binnen redelijke beperkingen mogelijk, maar kunnen zodra hiermee overlast veroorzaakt te allen tijde verboden worden door de staff van Kodama Camp.
 11. Indien er schade veroorzaakt wordt aan de eigendommen van De Wolfskuil, Kodama Camp of andere bezoekers zal dit verhaald worden op de persoon of personen die de schade veroorzaakt heeft of veroorzaakt hebben.
 12. Het meenemen en achterlaten van bezittingen is op eigen risico.
 13. Het gebruik van alcohol of softdrugs is toegestaan, maar overmatig gebruik of overlast ten gevolge hiervan niet. De staff van Kodama Camp heeft in het geval van overlast het recht om alcohol of drugs tijdelijk in beslag te nemen.
 14. De staff van Kodama Camp schakelt te allen tijde de politie in bij overtreding van wetten, bijvoorbeeld in het geval van wapenbezit, bezit van harddrugs, (seksuele) intimidatie, geweld of diefstal.
 15. Tickets zijn tot twee weken na bestelling kosteloos te annuleren, tot uiterlijk twee weken voor de start van Kodama Camp.
 16. Bezoekers zijn verplicht een geldige vorm van identificatie bij zich te dragen. Dit kan een paspoort, ID-kaart of rijbewijs zijn. Bij het kopen van een ticket is de bezoeker dan ook verplicht een naam in te vullen zoals deze op de identificatie staat.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze huisregels kan altijd contact opgenomen worden met de staff van Kodama Camp via kodamacamp@gmail.com of onze sociale media.